Even Thorbergsen

[English version].


Curriculum Vitae

Født:28. mai 1951 i Harstad
Nasjonalitet:Norsk
Adresse:Admiral Storheils gate 7, 8900 BRØNNØYSUND
Telefon:9282 9798
E-mail:Even.Thorbergsen@Frigosoft.no
Web:http://www.Frigosoft.no/Even-n.html

Utdannelse

Sivilingeniør fra NTHs Almenavdeling 1976 etter 3 år på linjen for teknisk fysikk og 2,5 år ved datalinjen, fagretning numerisk matematikk. Diplomoppgave innenfor metoder for numerisk løsning av ordinære differensiallikninger. Doktor ingeniør fra NTH Kuldeteknikk 1980. Avhandling om jordvarmebaserte varmepumper.

Spesialistområder

 1. Numerisk modellutvikling innenfor termisk konduksjon og varme/kuldetekniske prosessanlegg (også i kombinasjon).
 2. Utvikling av programsystemer (FORTRAN, objektbasert Pascal, C++ og Basic) for Unix, MS-DOS og MSWindows-plattform.
 3. Utvikling og vedlikehold av finite element koder. Elementgeometri-modellering.
 4. Utvikling av Internett-applikasjoner.
 5. Semantiske teknologier: UML, XML, XML Schema, Semantic MediaWiki

Verktøykunnskap

 1. FORTRAN
 2. Microsoft Visual C++ og Visual Basic 6
 3. Borland Delphi, C++ og JBuilder
 4. Sybase Adaptive Server Enterprise
 5. Scripting i Active Server Pages, PHP og Javascript
 6. Microsoft Word, Excel og Powerpoint, Unix, LaTeX tekstformattering
 7. Altova XMLSpy og MapForce

Praksis

1971 - 75Diverse sommerjobber som dataoperatør for opptjening av NTH-studiumpraksis.
1975Studentassistent i programmering i vårsemesteret.
1975Vitenskapelig assistent i programmering i høstsemesteret.
1976 - 77Vitenskapelig assistent Kuldeteknikk.
1978 - 79Universitetsstipendiat for dr.ing.-studium innenfor kuldeteknikk.
1980Vitenskapelig assistent Kuldeteknikk.
1981 - 96Forsker ved SINTEF Kuldeteknikk, senere SINTEF Klima- og kuldeteknikk (nå en avdeling i SINTEF Energiforskning A/S).
1985 - 95Leder av Termodatautvalget som planla og styrte virksomheten innenfor et datasamarbeid ved NTH-SINTEF Senter for Varme- og kuldeteknikk.
1996Programutvikler ved SINTEF Unimed med oppgave porting av ultralydscanner-programvare fra VxWorks til Windows NT.
1997 -Har drevet eget firma Thorbergsen Frigosoft med konsulentvirksomhet innenfor varme- og kuldeteknikk og med utvikling og salg av dataprogrammet FrigoSim og diverse programmer fra SINTEF. Drevet på fritiden fra oktober 1999.
1999 - 2003Systemutvikler i Interconsult ASA (nå fusjonert med Cowi AS).
2003Fra mai førstekonsulent ved Brønnøysundregistrene, IT-avdelingen, seksjon næring.
November 2003 - 2007Rådgiver ved avdeling for Plan- og utvikling.
Mars 2007 - Juli 2007Rådgiver ved avdeling for nasjonal e-forvaltning og infrastruktur.
Juli 2007 - Mai 2018Seniorrådgiver ved avdeling for nasjonal e-forvaltning og infrastruktur.
Juni 2018Pensjonist.

Prosjekterfaring

Undervisningserfaring

Ledererfaring

Språkkunnskap

Engelsk:Flytende
Tysk og Spansk:Kan gjøre meg forstått og lese det
Fransk og Italiensk:Kan finne ut av en tekst og fremføre et manuskript
Russisk:Kan fremføre et manuskript av begrenset omfang

Utdanningsdetaljer

Publikasjoner

 1. Thorbergsen, E.: "Undersøkelse av noen metoder for løsning av baneproblemer", hovedoppgave ved sivilingeniørstudiet, NTH Institutt for numerisk matematikk, april 1976.
 2. Frivik, P.-E., Thorbergsen, E., Del Giudice, S. and Comini, G: "Thermal Design of Pavement Structures in Seasonal Frost Areas", Journal of Heat Transfer, Vol. 99, p. 533-540, November 1977.
 3. Frivik P.-E., Thorbergsen, E.: "Thermal Design of Artificial Soil Freezing Systems", 2nd International Symposium on Ground Freezing", Trondheim, 1980.
 4. Thorbergsen, E.: "Varmeakkumulering i naturlige strukturer, særlig i forbindelse med varmepumper", Avhandling for graden Dr. ingeniør, NTH, august 1980.
 5. Thorbergsen, E.: "Beregning av sesonglagring av varme i jord, berg og vann. Hva kan gjøres i Norge?", Foredrag ved seminar innen "Nordisk samarbeid om sesonglagring av varme", Gøteborg, oktober 1983.
 6. Thorbergsen, E.: "PROSIM, a Program System Simulating Heat Pump Plants", International Institute of Refrigeration, Commission E2, Trondheim, June 1985.
 7. Thorbergsen, E.: "PROSIM, et program-system for simulering av kulde- og varmepumpeanlegg", 12. nordiske kjølemøte, Stockholm, august 1985.
 8. Thorbergsen, E.: "Performance Simulations of Heat Pumps and Refrigeration Plants", Foredrag ved Bi-National Israeli-Norwegian Symposium on Refrigeration Engineering, Tel-Aviv, January 1986.
 9. Thorbergsen, E., Nonino C., "Three-dimensional Calculation of Soil Freezing using Concentric Pipes", Foredrag til XVIIth International Congress of Refrigeration, Wien, August 1987.
 10. Thorbersen, E.: "PROSIM introduksjon - Innføring i bruk av PROSIM", SINTEF Kuldeteknikk, 1987.
 11. Thorbergsen, E.: "PROSIM rapport - Detaljert beskrivelse av PROSIM", SINTEF Kuldeteknikk, 1987.
 12. Thorbergsen, E.: "PROSIM Introduction - Instruction of users unfamiliar with PROSIM.", SINTEF Refrigeration Engineering, 1987.
 13. Thorbergsen, E.: "PROSIM Report - Detailed description of PROSIM", SINTEF Refrigeration Engineering, 1987.
 14. "Heat Pump Research & Development", Brosjyre ved avslutningen av prosjektet "The Ruhrgas-NTNF Joint Project on Heat Pumps", desember 1987.
 15. D.C. Goodall, E. Thorbergsen, T. Utheim: "Back Analysis of Heat Load on Selected Thermal Storages", International Conference on Storage of Gases in Rock Caverns, Trondheim, 1989.
 16. Thorbergsen, E.: "Design Programs for Compression Heat Pump Refrigeration Systems and Components", 3rd International Energy Agency Heat Pump Conference, Tokyo, Japan, March 1990.
 17. Thorbergsen, E.: "PC Program for Design of Public Halls in Rock Caverns - Modelling and User Interface", International Symposium on Underground Openings for Public Use, Gjøvik, Norway, June 1994.
 18. Alves-Filho, O., Strømmen, I., Thorbergsen, E.: "A Simulation Model for Heat Pump Dryer Plants for Fruits and Roots", Drying Technology, Volume 15, Number 5, 1997.
 19. Thorbergsen, E.: "Requirements of a State-of-the-Art Computer Tool for Heat Pump Design", Poster for 6th International Energy Agency Heat Pump Conference 1999, Berlin, May 31 - June 2, 1999.
 20. Lilleng, J., Thorbergsen, E.: "A New Methodology for Designing Electronic Forms Promoting Reuse of Information Carriers", XML Europe 2004, Amsterdam, April 18-21 2004.

Hobbyer


Bilde av Even


Sist modifisert: 27. april 2020